معرفی زامیاران

زامیاران به معنی یاران زمین، ترکیبی از دو واژه زام و یاران می باشد که کلمه زام ) zâm ( در زبان فارسی پهلوی به معنای زمین می باشد. بسیاری از واژه های مرتبط چون زَم ، زَمیک ، زَمی ، زِوی، زِمی و… نیز وجود دارند که به ترتیب در زبان ها و گویش …

معرفی زامیاران بیشتر بخوانید »